ตั้งเวลา fax sharp GQ-92

 

วันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งเวลาเครื่อง fax sharp GQ-92 กันนะครับ เอาไว้ใช้กรณีที่เครื่อง fax เวลาไม่ตรงนะครับ

 

แฟกซ์ sharp GQ-92
ตัวเครื่องแฟกซ์ Sharp GQ-92

 

fax เวลาไม่ตรง ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

หากเครื่อง fax ของท่านเวลาไม่ตรง จะก่อให้เกิดปัญหารับ fax หรือส่ง fax ไม่ได้ ผู้ใช้โดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบเรื่องนี้ จึงเอามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อาจจะเจอปัญหานี้ได้ในอนาคต

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง fax เวลาเพี้ยน

โดยปกติแล้วเมื่อพบปัญหาวันที่หรือเวลาเพี้ยน เราก็จะต้องทำการตั้งค่าวันที่หรือเวลาใหม่ ซึ่งโดยปกติเครือง Fax จะมีเมนูสำหรับตั้งค่าวันที่และเวลาให้ ซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะมีปุ่มเมนูให้กดเพื่อเข้าไปตั้งค่า แต่สำหรับเครื่องแฟกซ์บางยี่ห้อ เช่น Sharp GQ-92 ที่นำมายกตัวอย่างในครั้งนี้ ไม่มีปุ่มเมนู แต่ก็จะมีปุ่ม Help ให้นะครับ เมื่อลองกดปุ่ม help ก็จะมีการ print ใบคู่มือการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่อง Fax sharp GQ-92 มาให้

คู่มือการตั้งค่าเครื่อง Fax Sharp GQ-92

 

คู่มือการตั้งค่าแฟกซ์ sharp GQ-92
คู่มือการตั้งค่าแฟกซ์ sharp GQ-92

การตั้งค่าเวลาเครื่อง Fax Sharp GQ-92

1.  กดปุ่ม Function Mode 1 ครั้ง

2.  กดเลข 3 เพื่อเข้าสู่โหมด Entry

3.  กด * หรือ # เพื่อเลื่อนไปหาเมนู Date & Time Set

4.  เมื่อเจอเมนู Date & Time Set ให้กดปุ่ม Start เพื่อเลือก

5.  เมื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าวันที่ ก็ให้กด Start เพื่อบันทึกค่าวันที่ กรณีวันที่ถูกต้องอยู่แล้ว

6.  จะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าเวลา ให้ระบุเวลาโดยการกดตัวเลข เช่น เวลา 11.05 น. ก็ให้กดตัวเลข 1105 แล้วกดปุ่ม start เพื่อยืนยัน

7.  กดปุ่ม Stop เพื่อออกจากเมนูดังกล่าวสู่หน้าจอปกติ เวลาก็จะถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย

 

หากใครพบเจอปัญหาเวลาเครื่อง Fax sharp รุ่นอื่นๆ เพี้ยน และต้องการตั้งค่าเวลา หากไม่มีปุ่มเมนูให้ตั้งค่า ก็อาจจะมีปุ่ม Help แบบเครื่อง Fax sharp รุ่นนี้ ก็ลองเอาไปใช้งานกันดู หากพบเจอปัญหาดังกล่าวนะครับ