วิธีการ reset ink level epson L110

 

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการ reset ink level ของปริ้นเตอร์ epson L110 ให้ทราบกันนะครับ มาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไร

ink cartridges l110

ทำไมต้อง reset ink level

โดยปกติแล้ว เมื่อใช้งานปริ้นเตอร์พิมพ์เอกสารไปเรื่อยๆ จนระดับน้ำหมึกลดลงต่ำกว่าระดับน้ำหมึกขั้นต่ำภายในแท็งค์ หากไม่ทำการเติมน้ำหมึก และฝืนใช้งานปริ้นเตอร์ต่อไป จะส่งผลเสียต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ดังนั้นจะต้องเติมน้ำหมึกก่อนระดับน้ำหมึกลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ดังกล่าว โดยเครื่องปริ้นเตอร์ Epson L110 จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมระบุไว้ที่แต่ละแท็งค์อยู่แล้ว นอกจากนี้หากน้ำหมึกไม่เพียงพอแล้ว จะพบว่ามีสัญญาณไฟสีส้มรูปหยดน้ำปรากฏอยู่ข้างปุ่ม power ด้วย เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการเติมน้ำหมึกก่อน จากนั้นจึงต้องทำการ reset ink level ซึ่งก็คือการรีเซ็ตระดับของน้ำหมึกใหม่ หากเราไม่ทำการรีเซ็ต เครื่องปริ้นเตอร์ก็จะไม่ทราบสถานะปัจจุบันของน้ำหมึก ส่งผลให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ เพราะเครื่องจะเข้าใจว่าน้ำหมึกหมด รวมทั้งหากมีไฟรูปหยดน้ำสีส้มปรากฏก็จะมีไฟติดกระพริบอยู่อย่างนั้นด้วย

การ reset ink level ปริ้นเตอร์ Epson L110

หลังจากเติมน้ำหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรีเซ็ต ink level ดังนี้

  • กดปุ่มรูปหยดน้ำข้างปุ่ม power ค้างไว้สัก 3 วินาทีlight ink level on
  • กดปุ่ม power เพื่อปิดเครื่อง
  • กดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง จะพบว่าสัญญาณไฟรูปหยดน้ำสีส้มดับลง แสดงว่าการ reset ink level เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การ reset ink level หรือการ check ink level ดังกล่าวนี้ สามารถใช้ได้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่นใกล้เคียงด้วย