ศัพท์คอมพิวเตอร์

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

 

วันนี้เราได้รวบรวมศัพท์คอมพิวเตอร์มาให้ได้อ่าน และทำความรู้จักกัน เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ ระบบฐานข้อมูล และคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรียงลำดับตามตัวอักษร A ถึง Z ดังนี้

ศัพท์คอมพิวเตอร์ความหมาย
antivirusแอนตี้ไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันไวรัส
assembly languageภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
attachmentเอกสารแนบ
automatic Teller Machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ
auxiliary storageหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)
background processingการประมวลผลส่วนหลัง เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการ
backupการสำรองเอาไว้อาจจะเป้นโปรแกรมหรือข้อมูล
basicภาษาเบสิก เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม เป็นการประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลข
binary number systemระบบเลขฐานสอง
booting the system การเริ่มทำงานของระบบการเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์
bufferที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU
bugจุดบกพร่อง การ error ในระบบหรือโปรแกรม
busการสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำและอุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server
byteไบต์เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต
cache memoryหน่วยความจำแบบแคชเป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผลข้อมูลหรือโครงสร้าง
cableสายเคเบิ้ล
CAD/CAMการออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ
CAIการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
cathaode ray tubeหลอดภาพเป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้านข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและคำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม
channelช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทปแม่เหล็ก หรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่าง
chipชิป สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated
compilerตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ซึ่งจะแปลชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง
computerคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติ
computer networkข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า
computer operatorการดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
consoleส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
constantค่าคงที่ เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม
control programโปรแกรมควบคุม ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการในระบบคอมพิวเตอร์
control unitหน่วยควบคุม เรียกกันว่า CPU สามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรมและเป็นการประมวลผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์
cursorตัวชี้ตำแหน่ง สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ
cylinderทรงกระบอกแทร็คบนจานแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียงตรงกันเรียกว่า cylinder
dataข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล
data baseฐานข้อมูลที่รวมของไฟล์ ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
data base administratorการบริหารฐานข้อมูล เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา
data base management systemระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวลผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน
data communicationsการสื่อสารข้อมูล เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่ายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
data entry operatorพนักงานป้อนข้อมูล เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้
data processingการประมวลผลข้อมูล เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
deagnostiesการวินิจฉัย เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของโปรแกรม
debugแก้จุดบกพร่อง เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยในชุดคำสั่ง
decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
desktop computerคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
difference engineเครื่องคำนวณทางตรรกะ เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข, คณิตกรเชิงตัวเลข เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก
direct-accessการเข้าถึงโดยตรง เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและเขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง
disketteแผ่นบันทึก เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง
distributed data processingการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอดจนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ
documentเอกสาร
documentationการจัดทำเอกสาร เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรม และข้อมูลของโปรแกรมและระบบเก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป
editorบรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม
electronic apreadsheet programโปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและคอลัมน์
electronic mailการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
emailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
EPROMหน่วยความจำโปรแกรม ลบได้ ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัดเพียงครั้งเดียว
executive routineชุดคำสั่งประจำกระทำการ เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึงการแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน
executive workstationสถานีงานกระทำการ รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน ข้อมูล, รูปภาพและสนับสนุน เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่ง มีงานมาก
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ 2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม
facsimile systemระบบโทรภาพ, โทรสารเป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วนแยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง
fiber-optic cableสายเส้นใยนำแสง ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา
fieldเขตข้อมูล กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็นชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ
fileไฟล์
firewallไฟร์วอล หรือกำแพงป้องกันในคอมพิวเตอร์
flowchartผังงานแผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน
folderโฟลเดอร์
forwardส่งต่อ
front-end processorตัวประมวลผลส่วนหน้า ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความสามารถหลายชนิด ซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่งทั้งสองในเวลาเดียวกัน
functionส่วนหน้าที่ย่อย ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด
half-duplex transmissionการสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน
hard copyสำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์
hard disk / hard driveจานบันทึกแบบแข็ง วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด
hardwareส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์
hierarchical data structureโครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็นพ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่
high-level languageภาษาระดับสูง การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใช้
input/outputรับเข้า/ส่งออก จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และเครื่องจักรในการคมนาคม โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบคอมพิวเตอร์
instructionคำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็นส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น
integrated software packageชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลในเวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ
interactive systemระบบเชิงโต้ตอบ เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัติงานของ CPU ในโปรแกรม
interfaceตัวเชื่อมประสาน ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน
internal storageหน่วยเก็บภายใน เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU
interpreterตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ทำหน้าที่แปลคำสั่งเป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่ง ในภาษาเครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม
ISAMวิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ
ISPผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น TOT 3BB TRUE เป็นต้น
itemหน่วยข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์
keyboardคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์
laptopแล็ปท็อป
laser printerเครื่องพิมพ์ระบบแสงเลเซอร์ เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์
light penปากกาแสง เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพ
local area networkข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่ เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเทอร์มินัล และที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน
log onเข้าสู่ระบบ
log outออกจากระบบ
LSTวงจรรวมความจุสูง เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน
Machine languageภาษาเครื่อง เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
magnetic storageหน่วยความจำแม่เหล็ก เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป ฟิลม์ เทป
mainframeคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก
maintenance programmingการบำรุงรักษาโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม
management information systemระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย
master fileแฟ้มข้อมูลหลัก ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้ทันสมัยขึ้น
memoryหน่วยความจำ
menuรายการเลือกคอมพิวเตอร์ ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้จากการเลือกเมนู คำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม
micro-to-mainframe linkageตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้
microcomputerคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
microprocessorตัวประมวลผล การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์
minicomputerคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโครคอมพิวเตอร์
Modemตัวกล้ำและแยกสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไปสู่สายสื่อสารต่อไป
Monitorจอภาพ
Mouseเมาส์ เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทป ใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อนย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์
Multiprocessingการประมวลผลหลายตัว เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
network data structureโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node
nonvolatile storageหน่วยความจำไม่ลบเลือน เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บข้อมูล
offlineนอกสายหรือไม่เชื่อมตรง เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
Onlineในสายหรือเชื่อมตรง เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์
Operating codeรหัสดำเนินการ เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับภาษาเครื่องที่ควบคุมโดยรหัสปฏิบัติการ
Operating Systemระบบปฏิบัติการ เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือกำลังปฏิบัติการอยู่ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
opreandตัวถูกดำเนินการ เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการจะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป
passwordรหัสผ่าน
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
pointerตัวชี้เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ
power cableสายไฟ
primary storage sectionหน่วยเก็บหลักเป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำการรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล
printerเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ
programชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROMหน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้ เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรมเข้าไป
Pseudocodeรหัสเทียมหรือรหัสจำลอง เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์ มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา
RAMหน่วยความจำ เข้าถึงโดยสุ่มโครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา
Real timeเวลาจริงหรือเวลาปัจจุบัน เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว
Recordระเบียนหรือบันทึก เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว
registerรีจิสเตอร์ เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณของหน่วยคำนวณ
Relational data structureโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
replyตอบ
restartเริ่มการทำงานใหม่
semiconductor storageหน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง
screenหน้าจอ
serial accessการเข้าถึงโดยลำดับ เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำ
shutdownปิดเครื่องหรือปิดการทำงาน
simulationการจำลอง เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ ระบบหุ่นจำลอง
softwareส่วนชุดคำสั่งการตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
speakersลำโพง
stringอักขระคือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง
structured programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัสของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วคำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆสูงสุดไปต่ำสุด
systemระบบ การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน
system analystนักวิเคราะห์ระบบ เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน
system designการออกแบบระบบ การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้องมีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล
tablet computerคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ท
terminalเครื่องปลายทาง เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์
textแฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและออกจะเป็นชนิด Text โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้
time sharingการแบ่งเวลาการใช้เวลา ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้
typeพิมพ์
top-down methodologyวิธีการจากบนลงล่าง กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง
usernameชื่อผู้ใช้
variableตัวแปรเก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้
virtual storageหน่วยเก็บเสมือน เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่านไปในระบบส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก
virusไวรัส
VLSIวงจรรวมความจุสูง เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip
volatile storageหน่วยเก็บลบเลือนได้ เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้
web hostingที่ติดตั้งเว็บไซต์
websiteเว็บไซต์
winchester technologyเทคโนโลยีของวินเชสเตอร์ เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร
wirelessระบบไร้สาย
wireless routerเร้าเตอร์ระบบไวร์เลส
windowsหน้าต่าง เป็นหน้าต่างโปรแกรม หรือหน้าต่างของระบบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
wordคำ เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร

คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์คอมพิวเตอร์กันไปบ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ หากมีคำศัพท์เพิ่มเติม เราจะนำมาเพิ่มให้อีกในโอกาสต่อไปนะครับ