ต่อคอมเข้าทีวีพบ error mode not supported

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

ในบางครั้ง หากมีการต่อคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกทางหน้าจอทีวี ท่านอาจจะพบ error “mode not supported” ในหน้าจอดำๆ แทนที่จะเป็นการโหลดเข้าหน้า desktop ตามปกติ ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมาดูกันครับ

สาเหตุของปัญหา error “mode not supported”

สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากจอทีวีไม่สนับสนุนค่า resulation ของจอที่คอมพิวเตอร์ได้ตั้งค่าไว้นั่นเอง โดยค่า resolution ก็คือค่าความละเอียดของภาพที่ใช้ในการแสดงผล ยกตัวอย่างเช่น

จอทีวีสนับสนุนค่า resolution สูงสุดแค่ 1028×768 แต่
คอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่า resolution ไว้ที่ 1600×900

กรณีนี้ เมื่อต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย VGA เข้ากับจอทีวีจะพบหน้าจอสีดำและ error “mode not supported” นั่นคือทีวีไม่สามารถรองรับค่าความละเอียดขนาด 1600×900 เพราะสามารถรองรับได้สูงสูดแค่ 1028×768 นั่นเอง

วิธีแก้ไขปัญหา error “mode not supported”

วิธีแก้ไขปัญหานี้ก็แค่ปรับค่า resolution ของคอมพิวเตอร์ให้ลดต่ำลงมา จนกว่าจะสามารถแสดงผลบนจอทีวีได้ โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนค่า resolution ดังนี้

1.  นำคอมพิวเตอร์มาต่อเข้าจอคอมพิวเตอร์ปกติๆ ที่ไม่ใช่จอทีวี เพื่อให้สามารถมองเห็นหน้าจอตามปกติ และสามารถแก้ไขค่า resolution ได้

2.  คลิกขวาที่ Desktop >> เลือก Screen resolution

screen resolution

3.  ตรง resolution ให้เลือกปรับค่าลดลงมา >> กด OK

change screen resolution

4.   ทดลองต่อสาย VGA เข้าทีวีอีกครั้ง หากสามารถมองเห็นภาพได้ตามปกติ แสดงว่าทีวีรองรับค่า resolution ดังกล่าวได้

5.  ให้ทดลองปรับค่า resolution ให้สูงขึ้น จนพบค่า resolution สูงสุดที่จอทีวีรองรับ และแสดงผลได้เป็นปกติ