คีย์ลัดต่างๆ บนคีย์บอร์ด

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

 

ปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดนอกจากการใช้งานโดยปกติแล้ว ยังสามารถใช้งานร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อสั่งให้ทำงานเป็นคีย์ลัดในการทำหน้าที่อื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้บางคีย์ลัดยังสามารถใช้ทำหน้าที่แทนเมาส์ได้อีกด้วย เช่น หากกรณีที่เมาส์เสีย ก็สามารถใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อทำหน้าที่แทนเมาส์ได้ เป็นต้น

ctrl-key

คีย์ลัดหมวดปุ่ม F1-F12

F2 : เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
ตัวอย่างการใช้ : คลิกเมาส์ซ้ายที่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม F2 จะแสดงเคอร์เซอร์ให้เปลี่ยนชื่อ

F3 : ค้นหา
ตัวอย่างการใช้ : กด F3 ในหน้า browser เพื่อแสดงเครื่องมือสำหรับค้นหาข้อความ เป็นต้น

F5 : key –รีเฟรชหน้าจอปัจจุบัน
ตัวอย่างการใช้ : กด F5 ในหน้า browser หรือหน้าโปรแกรมอื่นๆ

F11 : เข้าโหมดเต็มหน้าจอ (Full Screen) ของบางโปรแกรม
ตัวอย่างการใช้: กด F11 ในหน้าจอโปรแกรมต่างๆ เช่น browser, หน้า My Computer  เป็นต้น เพื่อการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ

 

คีย์ลัดหมวดปุ่ม CTRL + ?

CTRL+C : คัดลอก
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+C ที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์เพื่อทำการคัดลอกหรือ copy ข้อมูลดังกล่าว

CTRL+X : ตัด/ย้าย
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+X ที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์เพื่อทำการตัดหรือย้ายข้อมูลดังกล่าว

CTRL+V : วาง (ใช้คู่กับคำสั่งคัดลอก/ตัด)
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+V ตรงที่ว่างเช่นในโฟลเดอร์ใดๆ เพื่อทำการวางข้อมูลที่ตัดหรือคัดลอกมา

CTRL+Z : ยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+Z ขณะกำลังพิมพ์งานอยู่ด้วยโปรแกรม microsoft word จะเป็นการย้อนหลังไป 1 ขั้นตอนคือยกเลิกการพิมพ์ครั้งล่าสุด และกลับไปยังการพิมพ์ก่อนหน้า

CTRL+A : เลือกทั้งหมด
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+A .นหน้าโปรแกรมใดๆ เช่น หน้า desktop จะเป็นการเลือกวัตถุทั้งหมด
ในหน้า desktop

CTRL+S : บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างการใช้ : กด CTRL+S ในหน้าโปรแกรม Microsoft word เพื่อบันทึกข้อความที่พิมพ์ไว้อยู่ เป็นต้น

CTRL+ESC : เสมือนการคลิกที่ปุ่ม Start ด้วยเมาส์
ตัวอย่างการใช้ : ลองกด CTRL+ESC ดูจะพบว่าเสมือยฃนกับการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start

คีย์ลัดหมวดปุ่ม DELETE

DELETE : ลบโดยไปพักที่ถังขยะ
ตัวอย่างการใช้ : คลิกซ้ายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์และกดปุ่ม delete จะเป็นการลบข้อมูลไปเก็บไว้ที่ถังขยะ (Recycle Bin)

 

คีย์ลัดหมวดปุ่ม SHIFT + ?

SHIFT+DELETE : ลบโดยไม่ต้องพักที่ถังขยะ
ตัวอย่างการใช้ : คลิกซ้ายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์และกดปุ่ม SHIFT+DELETE เพื่อลบไฟล์ดังกล่าวแบบถาวรโดยไฟล์และโฟลเดอร์จะไม่ไปอยู่ในถังขยะ แต่จะหายไปเลยจากเครื่อง

SHIFT+F10 : เหมือนการคลิกขวาที่เม้าส์
ตัวอย่างการใช้: คลิกซ้ายที่ My Computer และกด SHIFT+F10 จะเป้นการลิกขวาที่ My Computer

SHIFT+ปุ่มลูกศร : ทำ Highlight เฉพาะส่วนที่เลือก
ตัวอย่างการใช้ : ลองคลิกซ้ายที่วัตถุในหน้า desktop และกด SHIFT+ปุ่มลูกศร ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง จะเห็นว่ามีการ Highlight วัตถุบน desktop

 

คีย์ลัดหมวดปุ่ม ALT + ?

ALT+ENTER : ดู properties
ตัวอย่างการใช้ : คลิกซ้ายที่ My Compuer และกด ALT+ENTER จะเป็นการเปิด
properties ของ my Computer

ALT+F4 : ปิดโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน
ตัวอย่างการใช้ : เปิดหน้า browser และลองกด ALT+F4 จะพบว่า browser ถูกปิดลง

ALT+TAB : สลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมที่ 1 ไปโปรแกรมที่ 2 3 4
ตัวอย่างการใช้ : ลองเปิดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมดู และลองกด ALT+TAB จะเป้นการสลับหน้าจอไปยังโปรแกรมต่างๆ

 

เหล่านี้คือคีย์ลัดทั่วไปบนคีย์บอร์ดที่มักจะใช้กัน นอกจากนี้ยังมีคีย์ลัดอื่นๆ ที่ใช้งานเฉพาะในโปรแกรมนั้นๆ อีก จะขอกล่าวในโอกาสต่อไปนะครับ