ความหมายของคอมพิวเตอร์

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

 

“ความหมายของคอมพิวเตอร์” มีอยู่หลายนิยาม แต่โดยรวมนั้น ความหมายใกล้เคียงกัน พอจะสรุปได้ดังนี้

คอมพิวเตอร์ (computer/คณิตกรณ์) คือ เครื่องจักรกลที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ สามารถเขียนคำสั่งหรือสั่งให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความหมายอื่นๆ

  • ความหมายของคอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
    เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
  • ความหมายของคอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม (วิกิพจนานุกรม)
    เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์