โปรแกรมเป็นภาษาต่างดาวแบบนี้ทำยังไงครับ ลองทำแบบที่เค้าสอนแล้ว รีเซ็ทเครื่องแล้ว ก็ยังไม่หายครับ เป็นเกือบทุกโปรแกรมเลยครับ ใครช่วยได้บอกหน่อยครับผม

คำถามจากสมาชิกเฟซบุ๊คท่านหนึ่งในกลุ่มถามว่า…

โปรแกรมเป็นภาษาต่างดาว

โปรแกรมเป็นภาษาต่างดาวแบบนี้ทำยังไงครับ
ลองทำแบบที่เค้าสอนแล้ว รีเซ็ทเครื่องแล้ว
ก็ยังไม่หายครับ เป็นเกือบทุกโปรแกรมเลยครับ
ใครช่วยได้บอกหน่อยครับผม

โปรแกรมเป็นภาษาต่างด้าว

สาเหตุของปัญหาโปรแกรมเป็นภาษาต่างดาว

โปรแกรมแสดงผลเป็นภาษาต่างดาวหรือบางคนเรียกภาษาต่างด้าว เกิดจากการที่ติดตั้งโปรแกรมไปก่อนที่จะทำการติดตั้งฟอนต์ภาษาต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พอติดตั้งโปรแกรมลงไป มันไม่มีฟอนต์พื้นฐานที่ต้องการ เลยแสดงผลมาเช่นนี้

วิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเป็นภาษาต่างดาว

แก้ปัญหานี้ได้โดย..

1.  ทำการถอนโปรแกรมที่มีภาษาเป็นภาษาต่างดาวออกให้หมดก่อน

2.  ทำการติดตั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้เรียบร้อย คือให้สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษ และไทยได้

3.  ทำการลงโปรแกรมที่เคยมีปัญหาภาษาเป็นภาษาต่างดาวอีกครั้ง

จะพบว่าหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้ง ปัญหาภาษาต่างดาวจะหายไป มีการแสดงผลภาษาถูกต้องตามปกติแล้ว