สาเหตุและวิธีแก้ Reboot and Select proper Boot device

แบ่งปันบทความนี้Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

หลายคนคงเคยเจอปัญหา เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเจอข้อความ Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key มาดูกันว่ามันเกิดจากอะไร และจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

Reboot and Select proper Boot device

ความหมายของ Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key 

ข้อความดังกล่าวบอกว่า ให้ทำการรีบูทเครื่อง และเลือกตัวบูทที่เหมาะสม หรือใส่อุปกรณ์ที่จะบูทเข้าไปในเครื่อง

อธิบายได้ว่า…

คอมพิวเตอร์มันไม่พบอุปกรณ์ที่จะบูทเข้าระบบนั่นเอง มันเลยบอกว่าให้เลือกตัวบูทที่เหมาะสม และต้องใส่ตัวบูทที่เลือกนั้นไว้ในเครื่องด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

  • เลือกตั้งค่าในไบออส โดยเลือกตัวบูทเป็นฮาร์ดดิสก์ และฮาร์ดดิสก์ก็จะต้องติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ถ้าเครื่องไม่พบตัวบูทตามที่ตั้งไว้มันก็จะแจ้ง error ดังกล่าวออกมา
  • หรือตั้งค่าในไบออสไว้ว่าให้บูทจากแผ่นดีวีดีเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ใส่แผ่นดีวีดีลงไปในเครื่อง หรือแผ่นที่ใส่ลงไปเสีย คอมพิวเตอร์มันก็จะแจ้ง error ดังกล่าวออกมาเช่นกัน

สรุปสาเหตุของ error Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key

ไม่พบอุปกรณ์ที่ใช้บูทเข้าวินโดวส์นั่นเอง อุปกรณ์ที่ใช้บูทหรือเป็นตัวบูท เช่น

  • ฮาร์ดดิสก์
  • แผ่นซีดี/ดีวีดี
  • แฟลชไดรฟ์
  • แลน(บูทผ่านแลน)

เป็นต้น

วิธีแก้ไข

ให้ตรวจสอบ และตั้งค่าในไบออสให้เรียบร้อยว่าจะเลือกบูทจากอุปกรณ์ใด และก็ตรวจสอบความพร้อมว่าได้ใส่อุปกรณ์นั้นลงไปในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่ของ error นี้ได้แก่

  1.  ตั้งค่า boot priority ในไบออสไว้เป็น…บูทผ่านแลน (Lan)… ทั้งที่ปกติต้องตั้งเป็นบูทผ่านฮาร์ดดิสก์  วิธีแก้ก็คือการตั้งค่าบูทให้เป็นฮาร์ดดิสก์ในลำดับแรกเหมือนเดิม
  2. ตั้งค่า boot priority ในไบออสให้บูทผ่านฮาร์ดดิสก์ แต่คอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบฮาร์ดดิสก์ วิธีแก้คือไปตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ เช่น สายฮาร์ดดิสก์เสียบแน่นหรือไม่ หลวมหรือเปล่า หรือไม่ได้เสียบไว้ ก็เสียบให้เป็นปกติ หรือฮาร์ดดิสก์เสียหรือเปล่า เป็นต้น
  3. ตั้งค่า boot priority ในไบออสให้บูทผ่านแลน (Lan) เช่นในร้านเกม เป็นต้น สายแลนหลวม หรือถอยออกมาข้างนอก มันก็จะแสดง error ดังกล่าวได้เช่นกัน วิธีแก้ก็คือตรวจสอบสายแลนให้เสียบให้แน่น เป็นต้น