มดเข้าโน๊ตบุ๊ค

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

หลายคนคงเคยประสบปัญหา “มดเข้าโน๊ตบุ๊ค” กันมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นปัญหากวนใจมากพอดู มาดูกันว่าปัญหานี้เกิดจากสาเหตุอะไร และเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

มดเข้าโน๊ตบุ๊ค

สาเหตุของปัญหา

ปัญหามดเข้าโน๊ตบุ๊ค (Notebook) เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 • มีเศษขนมหรือเศษอาหารตกลงบนโน๊ตบุ๊คหรือแป้นพิมพ์ ส่งผลให้มดเข้ามากินอาหาร และอาจจะเข้ามาอยู่อาศัยในโน๊ตบุ๊ค
 • โน๊ตบุ๊คมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ อุ่นๆ มดมาเจอเข้าก็เลยเข้ามาอยู่ภายในโน๊ตบุ๊ค
 • กลิ่นของอุปกรณ์ภายในโน๊ตบุ๊คที่เริ่มมีอาการเก่า ล่อให้มดเข้ามาอยู่อาศัย
  โดยปกติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เริ่มเก่า มักจะมีกลิ่นบางอย่างที่ล่อให้มดเข้ามา หลายคนคงจะเคยเห็นตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่น เต้าเสียบปลั๊กไฟภายในบ้าน ที่มดมักจะเข้าไปอยู่อาศัยทำรัง วางไข่ เป็นต้น โน๊ตบุ๊ตก็เช่นกัน เมื่อเริ่มเก่าก็จะมีมดเข้ามาอยู่อาศัย ทำรัง และวางไข่
 • วางโน๊ตบุ๊คไว้ใกล้บริเวณที่มีมดอยู่ เช่น ใกล้บริเวณที่มีเศษอาหารตกหล่น บริเวณใกล้ทางเดินมด เป็นต้น
 • วางโน๊ตบุ๊คไว้ตรงตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานๆ มดมาเจอเข้าอาจเข้าไปภายในโน๊ตบุ๊ค ทำรัง และวางไข่ได้

มดเข้าโน๊ตบุ๊คส่งผลเสียอย่างไร

เมื่อมดเข้าไปภายในโน๊ตบุ๊ค อาจมีการทำรัง และวางไข่ (หรืออาจจะไม่มีการทำรังและวางไข่) รวมทั้งอาจขนเศษอาหารเข้าไปภายในโน๊ตบุ๊ค จะส่งผลเสียต่อโน๊ตบุ๊คดังนี้

 • ทำให้ไลน์วงจรของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คมีปัญหา เกิดการช๊อต ส่งผลต่อการทำงานของโน๊ตบุ๊ค อาจทำให้เครื่องมีปัญหาต่างๆ เนื่องมาจากเมนบอร์ด เช่น เปิดเครื่องไม่ติด เครื่อง restart เอง เป็นต้น
 • อาจไปอุดตันเส้นทางระบายความร้อนของโน๊ตบุ๊ค ส่งผลให้เครื่องร้อนเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาโน๊ตบุ๊คดับเองขณะใช้งาน เนื่องมาจากความร้อนของเครื่อง
 • อาจก่อปัญหาให้กับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากมด ซากมด ไข่มด หรือสิ่งที่มดขนเข้ามาติดอยู่บริเวณอุปกรณ์นั้นๆ เช่น แรม เป็นต้น

วิธีป้องกันมดเข้าโน๊ตบุ๊ค

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้มีเศษอาหารหรือเศษขนมหล่นลงไปบนโน๊ตบุ๊ค
 • หลังใช้งานโน๊ตบุ๊คเสร็จ ควร shutdown โน๊ตบุ๊ค ไม่ควร sleep ไว้ เพราะการ sleep ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมที่มดชอบ อาจทำให้มดขนกันเข้ามาอยู่อาศัยภายในโน๊ตบุ๊คได้
 • ไม่วางโน๊ตบุ๊คไว้ในบริเวณใกล้เศษอาหาร หรือใกล้ทางเดินของมด
 • ไม่ควรวางโน๊ตบุ๊คในตำแหน่งเดิมนานๆ

วิธีแก้ปัญหาหลังมดเข้าโน๊ตบุ๊ค

หลังจากมดเข้าไปอยู่อาศัยภายในโน๊ตบุ๊คแล้ว มีวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

 • เคาะหรือเขย่าโน๊ตบุ๊คเพื่อก่อให้เกิดการกระทบกระเทือน มดก็จะกรูกันออกมาจากโน๊ตบุ๊ค และให้นำโน๊ตบุ๊คไปวางให้ไกลจากตำแหน่งเดิม ทำแบบเดิมซ้ำๆ จนมดหมด
 • ใช้ยาหม่องหรือแอลกอฮอล์ทาตรงบริเวณทางเดินเข้าโน๊ตบุ๊คของมด เมื่อมดเดินทางเข้าออกได้ลำบาก ก็จะย้ายถิ่นฐานออกจากโน๊ตบุ๊คเอง
 • กรณีที่มีมดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานๆ และคิดว่ามีการวางไข่ภายในโน๊ตบุ๊ค ก็ควรแกะโน๊ตบุ๊คออก และใช้ที่เป่าฝุ่นเป่าเอามด ซากมด ไข่มด และสิ่งอื่นๆ ที่มดขนเข้ามาออกไปให้หมด หากไม่สามารถแกะเครื่องด้วยตัวเองได้ ก็แนะนำให้ส่งให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ดำเนินการแทน

ข้อควรระวังในการแก้ปัญหามดเข้าโน๊ตบุ๊ค

ในการแก้ปัญหามดเข้าโน๊ตบุ๊ค มีสิ่งที่ควรคำนึงหรือระวังดังนี้

 • หลีกเลี่ยงวิธีการทำให้มดตายภายในเครื่อง เพราะซากมดอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องในภายหลังได้
 • การดำเนินการให้มดอกด้วยวิธีต่างๆ ควรทำในขณะปิดเครื่องแล้วเท่านั้น เพราะหากเปิดเครื่องอยู่ และมดมีการเคลื่อนไหว มดจะตายภายใน และส่งผลให้เครื่องมีปัญหาได้ทันที

หากใครไม่อยากพบเจอปัญหามดเข้าโน๊ตบุ๊คก็ให้ดำเนินการตามที่ได้แนะนำไปในบทความนี้นะครับ แต่หากปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาตามที่แนะนำไปแล้วได้เช่นกันครับ