งานด้านคอมพิวเตอร์

แบ่งปันบทความนี้Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

คิดว่าหลายคนคงอยากจะทราบกันนะครับว่า งานด้านคอมพิวเตอร์ มีงานอะไรบ้าง และแต่ละงานมีลักษณะอย่างไร ไปดูกันครับ

งานด้านคอมพิวเตอร์

งานด้านคอมพิวเตอร์ (computer) จริงๆ นั้นมีอยู่มากมายเหลือเกิน แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกัน แต่ก็อาจจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างกันในแต่ละองค์กร วันนี้จึงจะมารวบรวมข้อมูลงานด้านคอมพิวเตอร์เอาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษา เช่น กลุ่มนักเรียนมัธยมที่กำลังจะหาคณะสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เป็นต้น จะได้รู้ว่าหากเราเรียนคณะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้วเราจะทำงานอะไรในอนาคตนั่นเอง จะได้เกิดมโนภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป

งานด้านคอมพิวเตอร์ (องค์กรภาครัฐและเอกชน)

1.  โปรแกรมเมอร์ (Pragrammer)

โปรแกรมเมอร์จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ชุดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีภาษาต่างๆ ในการเขียนคอมพิวเตอร์เช่น ภาษา C ภาษา PHP ภาษา JAVA เป็นต้น พูดให้ง่ายก็ยกตัวอย่างเช่น เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมสร้างแอพพลิเคชั่น เขียนโปรแกรมสร้างซอฟท์แวร์ เขียนโปรแกรมสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โปรแกรมเมอร์เป็นงานที่ผู้ทำจะได้เงินเดินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยประมาณ สำหรับการเริ่มต้นทำงาน และจะสูงขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 50,000 บาทก็มี ประสบการณ์ยิ่งเยอะ เงินเดือนก็ยิ่งสูงตาม มีงานรองรับโปรแกรมเมอร์มากมายอยู่เสมอ

2.  เจ้าหน้าที่ไอทีโรงแรม (IT Support)

เจ้าหน้าที่ไอทีโรงแรม ตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีโรงแรมอยู่ ก็จะมีการรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอทีโรงแรมอยู่เสมอ โดยจะมีหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรม รวมไปถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ จัดซื้อ สั่งซื้อ พัฒนาระบบโรงแรม โดยเจ้าหน้าที่ไอทีโรงแรมจะมีผู้นำคือไอทีเมเนเจอร์อีกที

3.  เว็บแอดมิน ดูแลเว็บไซต์ (Web Admin)

เว็บแอดมินจะทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ เช่น อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นต้น

4.  แอดมินดูแลระบบ server (Servre Admin)

แอดมินดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ จะมีหน้าที่ดูแลเครื่อง server ขององค์กร ทั้ง Windows Unix และ Linux จะดูแลความเรียบร้อยของ server รวมทั้งแก้ไขปัญหายามเกิดปัญหาต่างๆ เช่น server ล่ม เปิดไม่ติด ฮาร์ดดิสก์เสียโปรแกรมทำงานผิดพลาด server ติดไวรัส เป็นต้น

5.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งในองค์กรของรัฐ เช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ตำแหน่งนี้จะทำงานโดยรวมคือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หรือคอยช่วยเหลืองานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลึกซึ้งมาก เพราะเพียงเพื่อสนับสนุนงานภายในองค์กร และไม่ได้มีผลกระทบทางธุรกิจดังเช่นในองค์กรเอกชน

6.  กราฟิก ดีไซเนอร์ (Graphic Designer)/ เว็บดีไซเนอร์ (Web Designer)

กราฟิกดีไซเนอร์จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานด้านกราฟิกต่างๆ เช่น ตัดต่อ ตัดแต่งรูปภาพ โลโก้ ป้ายโฆษณา ออกแบบเว็บไซต์ ตัดต่อหรือแต่งรูปภาพสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น กราฟิกดีไซเนอร์จึงเป็นตำแหน่งที่องค์กรเอกชนมักรับเข้าทำงาน ส่วนใหญ่ก็เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท หรือตัดต่อตัดแต่งภาพสำหรับโรงพิมพ์ หรือออกแบบป้ายโฆษณาสำหรับร้านป้ายโฆษณา เป็นต้น

7.  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ก็จะเป็นผู้มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ลักษณะงานในองค์กรเช่น พนักงานในบริษัท ISP ต่างๆ เช่น พนักงานดูแลระบบเครือข่าย 3BB TRUE เป็นต้น

8.  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์จะมีหน้าที่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์โดยตรง บริษัทหรือห้างร้านที่จะรับเข้าทำงานได้แก่ บริษัทขาย และซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

9.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ลักษณะงานจะคล้ายๆ กับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ข้อ 5)

10.  3D Animator

เป็นงานลักษณะการสร้างโมเดล 3D ในงานแอนิเมชั่น และเกมต่างๆ จะต้องเรียนจบในสาขาที่สามารถสร้างโมเดลหรือแอนิเมชั่นได้ สามารถร่วมงานกับบริษัทเกม การ์ตูนทั้งในไทย และต่างประเทศ ถือเป็นสาขาที่ขาดแคลน เงินเดือนค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน

11.  Network Manager

ตำแหน่งที่มีคำว่า manager ตามหลังก็มักจะเป็นหัวหน้างานที่คอยควบคุมดูแลจัดการ สั่งลูกน้องอีกทอดหนึ่ง มีความรู้มากกว่าลูกน้อง แบกความรับผิดชอบเอาไว้ เงินเดือนเลยสูง สำหรับ Network Manager ก็จะเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับระบบ network นั่นเอง ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนี้ต้องเป้นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่

12.  IT Manager

ก็จะเป็นหัวหน้าแผนกไอทีหรือผู้จัดการแผนกไอที ดูแลลูกน้องที่เป็นไอทีซัพพอร์ทอีกที เงินเดือนก็จะสูงเพราะเป็นผู้คอยดูแลความสงบเรียบร้อย และเป็นผู้คสบคุมดูแลงานระบบไอทีทั้งหมด

13.  นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

ทำหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลในระบบงานต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน เป็นต้น

14.  ครูสอนคอมพิวเตอร์

ครูสอนคอมพิวเตอร์ในองค์กรเช่นโรงเรียนประถม มัธยม เป็นต้น จะรับวุฒิปริญญาตรี ทำหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์

15. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะต้องจบปริญญาโท ทำหน้าที่สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์

16. วิศวกร (Engineer)

วิศวกรในองค์กรต่างๆ เช่น วิศวกรของทีโอที ทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม เป็นต้น

งานด้านคอมพิวเตอร์ (ธุรกิจส่วนตัว)

1.  ช่างซ่อมคอม เปิดร้านเป็นของตัวเอง

ผู้ที่มีความรู้ด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถมาเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เอง บริการด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ การจัดสเปค อัพเกรด เป็นต้น

2.  อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ เปิดเป็นคอร์สสอนคอมพิวเตอร์

อาจจะเปิดเป็นติวเตอร์ หรือเปิดคอร์สอบรมสอนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน

3.  เปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สามารถเปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

4.  ช่างรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ มาศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด และประกอบเป็นอาชีพหลักหรือเสริมได้

5.  รับออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ บริษัท

เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหารายได้ เป็นงานที่ใช้เวลาไม่นานมาก แต่สร้างรายได้อย่างงดงาม เช่น การออกแบบโลโก้ 1 ชิ้น มีราคาถึง 1000 บาทหรือมากกว่า เป็นต้น

6.  รับตกแต่ง ตัดต่อภาพ เช่น เปลี่ยนภาพขาวดำเป็นสี แต่งภาพคนอ้วนให้ผอม

งานนี้ก็เป็นการประยุกต์เอาความรู้ที่มีอยู่มาสร้างอาชีพ โดยอาจจะมองจากความต้องการของคน และใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างสรรค์งานขึ้นมา

7.  รับออกแบบป้ายโฆษณา

งานนี้ก็ประยุกต์มาจากความรู้ด้านการใช้โปรแกรมออกแบบ มาทำป้ายโฆษณา โดยอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณา ก็สามารถสร้างอาชีพที่ดีได้

8.  รับทำวิดีโอ สไลด์พรีเซ็นเทชั่นต่างๆ

ลักษณะงานเช่น ทำวิดีโอขายสินค้า ทำสไลด์งานแต่งงาน เป็นต้น ก็สร้างรายได้ที่ดีทีเดียว

9.  รับวางระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

บริษัทหรือห้างร้านที่เปิดบริการใหม่ๆ ก็มีความต้องการที่จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะเปิดบริษัทรับวางระบบคอมพิวเตอร์ได้

10.  รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

งานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สามารถทำได้ เพราะองค์กรที่ไม่ได้จ้างเจ้าหน้าที่ไอทีก็มีอยู่ จะจ้างช่างจากภายนอกมาดูแลเป้นครั้งคราวหรืออาจจะแล้วแต่การทำสัญญาตกลงกัน

จากข้อมูลงานด้านคอมพิวเตอร์ด้านบน ได้อธิบายข้อมูลเอาไว้คร่าวๆ ให้พอเกิดมโนภาพว่างานด้านคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ลักษณะงานเป็นอย่างไร เงินเดือนมากน้อยแค่ไหน โดยข้อมูลดังกล่าวในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนี้เป๊ะๆ เพราะโดยปกติแล้ว งานด้านคอมพิวเตอร์มีชื่อยิบย่อยมากๆ แล้วแต่ว่าบริษัทหรืองค์กรนั้นๆ จะเรียกว่าอย่างไร รวมถึงลักษณะงานที่ทำด้วย ในบางครั้งแค่ตำแหน่งไอทีโรงแรม แต่อาจจะทำทุกอย่าง ทั้งซ่อม ดูแล จัดสั่ง จัดซื้อ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้

การเลือกทำงานด้านคอมพิวเตอร์

1.  ควรเลือกตามความชอบ

2.  เลือกองค์กรที่เมื่อเราเข้าไปจะได้ทำงานหลากหลายชนิด เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ที่ดี การเลือกองค์กรใหญ่ๆ ในกรุงเทพ อาจจะได้ทำแค่งานๆ เดียว ก็จะรู้แค่นั้น ในขณะที่การเลือกทำงานในองค์กรเล็กๆ แต่ได้ทำทุกอย่าง และมีหัวหน้าหรือรุ่นพี่ที่ดี กลับทำให้เราได้ความรู้และประสบการณ์มากยิ่งกว่า

จะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ต้องเรียนจบอะไรมา

การจะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ได้นั้น จะต้องเรียนจบในสายคอมพิวเตอร์ แต่ละสายคอมพิวเตอร์ก็จะมีความตื้นและความลึกต่างกัน ถ้ารู้แค่พื้นๆ ก็จะได้ทำงานแค่พื้นๆ แต่หากเรียนในคณะที่รู้ลึกก็จะได้ทำงานที่ลึกและเงินเดือนสูงนั่นเอง ยกตัวอย่างคร่าวๆ

1.  อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ ต้องเรียนเขียนโปรแกรมมา

2. อยากออกแบบระบบฐานข้อมูลก็ต้องเรียนฐานข้อมูลอย่างลึกมา

3. อยากเป็นช่างซ่อมก็ต้องเรียนซ่อมคอมมา เป็นต้น

4.  อยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ก็ต้องใช้โปรแกรมตัดแต่งตัดต่อเป็น เช่น photoshop illustrator เป็นต้น

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะลงเรียนในคณะคอมพิวเตอร์ต่างๆ

1. จะลงเรียนอะไรที่ไหน คณะอะไร ก็ให้ดูก่อนว่าคณะนั้นในหลักสูตรสอนวิชาอะไรบ้าง จบแล้วเราสามารถทำงานคอมพิวเตอร์ด้านไหนได้บ้าง

2.  จบวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จะมีโอกาสในการได้งานที่ดีกว่า และแน่นอนว่าเรียนยากกว่าด้วย

3.  มหาวิทยาลัยของรัฐจะได้รับการพิจารณาก่อนโดยส่วนใหญ่ เวลาองค์กรหรือบริษัทต่างๆ รับเข้าทำงาน

นอกจาก 3 ข้อนี้แล้ว ความสามารถของเราเองจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้งาน หากเรามีความสามารถจริงๆ และสามารถแสดงให้เขามองเห็นได้

หวังว่าบทความ “งานด้านคอมพิวเตอร์” จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจนะครับ หากมีข้อบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ และหวังว่าคงจะถูกใจนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ ^-^